Servicii pre-press

••••••••

1.Tehnoredactare, editare, design:

Servicii pre-press

Servicii pre-press: culegere text, corectură, tehnoredactare, scanare, prelucrări imagini, grafică etc.

2.Propunere de publicare:

Aţi scris sau aţi tradus o carte şi vreţi s-o publicaţi. Cum procedaţi? Doriţi, în calitate de cititor, să propuneţi publicarea unei cărţi care vă place? Sunteţi bine venit!

Calea cea mai simplă de contact este poşta electronică sau telefonul (contact).

Servicii pre-press
Răspunsul vine de obicei telefonic sau prin e-mail..

3.Condiții de prezentare a manuscrisului:

Lucrarea trebuie să fie culeasă cu caractere românesti; desenele atașate lucrărilor se vor pune la dispoziție pe suport de hârtie pentru a fi scanate sau pe suport digital (e-mail, stick, cd, dvd), fișiere având extensiile: *.TIFF, *.PSD, *.JPG, *.GIF, *.BMP, *.EPS.

Aceleași condiții sunt valabile și pentru sugestiile de copertă.

4.Etapele colaborării

∎ Autorul prezintă manuscrisul (tipărit pe hârtie sau în format electronic!) pentru tehnoredactare și copertă.
∎ La alegerea autorului, se pregătește forma finală pentru tipar.
∎ Se pregătește forma finală pentru tipografie și se prezintă autorului.
∎ Autorul achită sumele de editare și tipar.

Servicii pre-press
(Sumele pot fi plătite în rate stabilite prin acordul dintre părți.)
Se asigură tipărirea lucrării.

Autorul pune la dispoziție un exemplar din carte pentru fondul propriu.
Aceste servicii pot fi oferite colaborând și la distanță, nu doar în Pitești.

5.Prețul este negociabil

Prețul este negociabil…. diferă în funcție de complexitatea lucrării și de numărul de pagini.
Pentru mai multe detalii contactați-ne.

••••••••