Politica de Confidențialitate

•••••••

Graphic Design,
în calitate de autor, proprietar, administrator al www.graphic.r-mix.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Graphic Design
se angajează să folosească datele personale ale utilizatorilor numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi, în scopul derulării procesului de comandă și livrării produselor, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia.

Exclusiv în scopul livrării produselor, datele dumneavoastră sunt transmise firmelor de curierat.

Furnizarea datelor personale către Graphic Design nu reprezintă o obligativitate din partea utilizatorilor; iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în orice moment ştergerea acestora din baza de date în mod gratuit.

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale.

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau dacă doriţi să faceți modificări de orice natură, vă rugăm să adresaţi o cerere scrisă datată şi semnată la e-mailul de contact office@graphic.r-mix.ro.

După încheierea livrării lucrărilor, datele clientului sunt şterse de pe server. În unele cazuri, aceste date sunt arhivate pentru eventuale informări.